Vores handelsbetingelser.

Handelsbetingelserne udgør sammen med ordrebekræftelsen aftalen mellem kundens juridiske enhed, som er beskrevet i ordrebekræftelsen og Logisnaps juridiske enhed, som er anført i Ordrebekræftelsen som Leverandør. Aftalen beskriver og uddyber den adgang, som kunden har til brugen af Logisnap Platformen, samt Leverandørens levering af ekstra ydelser, som er uddybet nedenfor.

Aftalen uddyber måden, hvorpå personoplysninger behandles af Leverandøren i forbindelse med leveringen af det købte produkt og udgør derfor kontrakten (Databehandlingsaftale, engelsk: ”Data Processing Agreement”) mellem Leverandøren og Kunden, som det skal i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse artikel 28, stk. 3.

1. Beskrivelse af leveringen.

1.1 Adgang til Logisnap platformen.

Logisnap Platformen er udviklet og administreres af LogiSnap ApS (“LogiSnap”) og tilbyder Kunden lokale Logisnap-enheder (”Leverandøren”) som Software as a Service (SaaS).

Leveringen omfatter også Kundens ret til adgang og brug af Logisnap Platformen, som det fremgår af de vilkår, der er anført nedenfor. Leveringen omfatter også den software, der er installeret lokalt hos kunden, i det omfang der er anført i ordrebekræftelsen.

Logisnap Platformen gør det muligt for Kundens medarbejdere (“Brugerne”) at producere og administrere forsendelser samlet i ét system med adgang til transportørbiblioteket.

Logisnap Platformen gør det muligt at producere forsendelser, generering af relevante dokumenter og labels, elektronisk advisering samt booking hos diverse relevante transportører.

Derudover indeholder Logisnap Platformen diverse kundeserviceværktøjer. Herunder beregning af fragtpriser, administration af returforsendelser, ad hoc- transportforsikring, meddelelser via SMS og e-mail, rapportering mv.

1.2 Ekstra leveringer.

I ordrebekræftelsen beskrives det, hvordan leveringen også omfatter labels, labelprinter og/eller andre former for hardware eller varer, der bruges i forbindelse med Logisnap Platformen. Er andet ikke anført i Ordrebekræftelsen anses software, hardware og øvrige varer som leveret, når de fysisk er leveret til Kundens adresse.

Leverandørens varer leveres som beskrevet ovenfor. Samtidig er Kunden ansvarlig for indkøb af nødvendig software, hardware og netværksforbindelser, som er nødvendige for at anvende Logisnap Platformen.

Det er muligt at lave lejeaftale på alle hardware produkter gennem en af Logisnaps samarbejdspartnere. For gennemgang af relaterede muligheder og samarbejdspartnere, venligst kontakt Logisnap.

1.3 Opsætning og integration med kundens back-end system.

Logisnap Platformen indeholder integrationer til diverse back-end-systemer på markedet. Kunden kan bruge disse integrationer til at oprette integrationer mellem Kundens back-end-system og Logisnap Platformen.

På den måde vil kunden være i stand til at bruge de tjenester, som tilbydes via Logisnap Platformen i deres egne systemer.

Leverandøren kan yde hjælp til Kunden i forhold til etableringen af integrationer. Dette vil være i form som konsulenthjælp. Dette beregnes på timebasis, som beskrevet i Ordrebekræftelsen. Leverandøren skal give Kunden meddelelse, såfremt prisoverslaget ikke kan overholdes. Dette kan være på grund af uforudsete omstændigheder eller lignende omstændigheder.

2. Kundens brug af Logisnap platformen.

2.1 Brug af Logisnap platformen.

Medmindre andet er skriftlig godkendt af Leverandøren, må Kunden udelukkende bruge Logisnap Platformen til egne formål og må derfor ikke overføre adgangen og brugen af Logisnap Platformen til tredjepart. Misbrug af dette medfører, at LogiSnap kan ophæve kontrakten som følge af Kundens væsentlige misligholdelse. Samtidig skal Kunden sikre, at Kundens brug af Logisnap Platformen følger love og forskrifter, der er relevante på kundens forretningsområde. Dette er ikke begrænset af forskrifter for personoplysninger.

2.2 Ophævelse af kundens afgang til Logisnap platformen.

Er licensgebyrer eller andre gebyrer, som betales i henhold til denne aftale, ikke betalt på forfaldsdatoen, kan Logisnap vælge at ophæve Aftalen som følge af Kundens væsentlige misligholdelse, ligesom Logisnap er berettiget til uden yderligere varsel, at lukke for Kundens adgang til Logisnap Platformen helt eller delvist, indtil alle beløb er betalt.

Logisnap kan også ophæve Aftalen og dermed Kundens adgang til LogiSnap Platformen, såfremt Logisnap har begrundet mistanke om, at Logisnap Platformen ikke er blevet anvendt i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen.

LogiSnap kan lukke Kundens adgang til Logisnap platformen midlertidigt, så længe det skønnes at være nødvendigt, for at kunne undersøge det formodede brud på Aftalen.

Kunden vil i den forbindelse ikke være berettiget til at modtage tilbagebetaling eller prisnedslag.

2.3 Generering, lagring og sletning af forsendelsesdata.

Når Kunden bruger Logisnap Platformen vil dette resultere i, at der genereres transaktionsdata for forsendelser produceret af Kunden (“Forsendelsesdata”).

Forsendelsesdata lagres i Logisnap Platformen. Kunden vil kunne tilgå de lagrede Forsendelsesdata, det kan være i forbindelse med kundeforespørgsels-, sporings-, søgnings-, rapporterings- og statistikformål.

Logisnap Platformen indeholder et onlineværktøj, der gør det muligt for Kunden at eksportere og slette Forsendelsesdata. Alle Forsendelsesdata bliver lagret, indtil dataene slettes af Kunden eller indtil Aftalen til ophører (jf. Afsnit 10.2). Forsendelsesdata lagres som standard i 36 måneder. Ønskes de lagret udover de 36 måneder, skal dette ske som specialaftale mellem Kunden og Leverandøren.

Det er Logisnap, der skal sikre, at de servere hvor Forsendelsesdata lagres, spejles. Dette er med henblik på at beskytte data mod tab i tilfælde af serverfejl og lign.

3. Serviceaftale og svar.

3.1 Definitioner.

Incident betyder en ikke planlagt afbrydelse af en IT-service eller nedsat kvalitet af en IT-service.

Service request betyder en anmodning fra en Bruger omhandlende råd, oplysninger, standardændringer eller adgang til en IT-service.

Request for change betyder ændring, tilføjelse eller fjernelse af noget, der kan påvirke en IT-service.

3.2 Versioner af Logisnap platformen.

Det er Leverandørens hensigt at implementere fremtidige opdateringer til Logisnap Platformens funktionalitet. Dog har Leverandøren ikke pligt til dette.

Kundens ret til at anvende en opdateret version af Logisnap Platformen er inkluderet i det månedlige abonnementsgebyr, der skal betales.

Leverandøren kan kræve, at Kunden opdaterer enhver software, hardware eller ethvert andet udstyr, der anvendes af Kunden, og som ikke længere er kompatibelt med den opdaterede version af Logisnap Platformen.

3.3 Support.

Online kundecenter
Logisnap har et online kundecenter, der står til rådighed. Der er en liste over FAQ (ofte stillede spørgsmål), der også er mulig for kunden at tilgå. Kundecenteret kan hjælpe og vejlede Kunden gennem de mest relevante ændringer på konfigurationsniveau og understøtte grundlæggende fejlfinding. Adgang og brug af kundecenteret er frit tilgængeligt. 

LogiHelp – bemandet med teknisk personale
Logisnap stiller en LogiHelp bemandet med teknisk personale til rådighed. Denne fungerer som Kundens første kontaktpunkt. Det er muligt at få telefonisk- og teknisk hjælp mandag-torsdag mellem 9:00-17:00 og fredag fra 09:00-16:00, dette sker via fjernkobling og er uden beregning.

Logisnaps teknisk bemandede LogiHelp vil kunne hjælpe med diverse driftsforespørgsler, fejldiagnosticering og -løsning samt løsning af hændelser.

Åbningstider og kontaktinformation findes under support på hjemmesiden.

3.4 Døgnservice til forretningskritisk drift.

Mod et ekstra gebyr kan Leverandøren give adgang til døgnservice, der ydes service på dansk og engelsk. Døgnservicen har åbent 24 timer i døgnet, året rundt.

Leverandøren kan også levere en skræddersyet serviceaftale. En lokal repræsentant kontaktes for yderligere oplysninger samt pris.

3.5 Konsulentydelser - supplerende ydelser.

Leverandøren kan levere konsulentydelser til Kunden, dette er noget som Kunden bestiller fra sag til sag. Ydelserne leveres på stedet eller via fjernopkobling. Ydelserne leveres på basis af medgået tid.

3.6 Systemtilgængelighed og serversvartid.

Logisnap leverer et katalog, som beskriver LogiSnap-hostede webtjenester og API’er. Disse webtjenester fungerer som back-end-komponenter for Logisnap-installationer.

Alle Logisnap-hostede webtjenester er designet til at have en oppetid på 100 %. Dette er uanset spidsbelastning i løbet af dagen eller ugen.

Kræver en ændring en planlagt driftsafbrydelse af tjenesten, vil Logisnap give Kunden besked i god tid, mindst to uger i forvejen.

Logisnap vil planlægge afbrydelserne til at være på tidspunkter, der ligger udenfor spidsbelastninger. Dette er for at minimere gener hos kunderne.

Logisnaps webtjenester er designet, bygget og konfigureret til at svare i overensstemmelse med følgende.

Webtjeneste

Mål

Garanti

Forretningskritiske enkelttransaktioner

(etiketgenerering, prisforespørgsel, postnumre mv.)

10-500 millisekunder

1.000

millisekunder

Forretningskritiske multi-transaktioner

(Batchoverførsel af data til transportør, batchbehandling af returoplysninger, data mining, hentning af store datasæt mv.) afhænger af mængden af data og tredjepartsdataimportør/-eksportør

1.000-10.000

millisekunder

Ikke relevant

Ikke-forretningskritiske konfigurationswebtjenester

(ændring af konfigurationsdata)

500-3.000

millisekunder

5.000

millisekunder

Mål- og garantitider måles som behandlingstid fra start til slut på LogiSnaps servere. Tredjeparts-webtjenester der leveres af Transportører og andre dataudbydere garanterer LogiSnap ikke for.

3.7 Serviceniveauer og alvorsgrad af fejl.

Skulle der opstå en fejl i Logisnap Platformen eller i Logisnaps software, som hos Kunden forårsager en hændelse, skal fejlrettelsen og supporttjener ift. software/infrastruktur, som Logisnap hoster overhold følgende:

Alvorsgrad

Indledende

svar*

Målsætning

for løsning*

Opdatering

til Kunden

Alvorsgrad 1

Uden en midlertidig løsning. Brugen af et kritisksystem er umuligt i produktionsmiljøet eller udgør en alvorlig risiko for forretningskritisk drift.(Forretningskritiske webtjenester, API’er, portaladgang)

5 minutter

20 minutter

Hver 2. time eller som aftalt

Alvorsgrad 2

Uden en midlertidig løsning. Væsentlige funktioner er alvorligt påvirkede eller begrænsede men forårsagerikke umiddelbar standsning af arbejdet, og driften kanfortsætte på begrænset vis.

60 minutter

4 timer

Hver 2. time eller som aftalt

Alvorsgrad 3

Hvor der er et moderat tab eller en moderat forringelse af tjenester, men arbejdet med rimelighed kanfortsætte på nedsat kraft.

12 timer

24 timer

Efter aftale

Alvorsgrad 4

Hvor der er et mindre tab eller en mindre forringelse af tjenester, men arbejdet med rimelighed kanfortsætte på nedsat kraft, eller en forespørgsel om et produkt eller en tjeneste.

24 timer

48 timer

Efter aftale

*Kun målt i arbejdstiden

Langsom wi-fi-distribution kan øge behandlingstiden.

4. Betaling og priser.

4.1 Adgang til Logisnap Platformen.

Abonnementsgebyrer for adgang til Logisnap Platformen udgøres af et månedligt gebyr. Det månedlige abonnementsgebyr omfatter yderligere et inkluderet antal generede kolli.id’er – genereres der flere kolli, end det i abonnementet er inkluderet, vil disse blive opkrævet til en pris af 0,50 DKK pr. kolli.id.

4.2 Betaling.

Alle gebyrer i henhold til Aftalen er forfaldne ved Leverandørens fakturering. Leverandøren udsteder fakturaer for abonnementsgebyr og andre eventuelle tilvalgsabonnementer ved indgåelse af Aftalen. Fakturaer på hardware, andre varer og integrationsydelser bliver udstedt ved levering.

Alle priser opgives uden moms og andre direkte skatter, der gælder for leveringerne i henhold til Aftalen.

Kunden er forpligtiget til at betale eventuelle skatter, udover det beløb, der er anført i Ordrebekræftelsen. Leverandøren skal medtage gældende skatter i fakturaer.

Benytter kunden sig af den online betalingsportal via PayLike, vil kunden være underlagt de til hver en tid gældende betingelser for PayLike. Vælger kunden at benytte sig af Logianaps wallet-funktion og lægge penge ind på deres Logianap konto, vil dette beløb være tilgængeligt til forbrug af det til hver en tid fremstående varesortiment på Logisnap platformen. Ønsker kunden hertil at trække pengene fra deres Logisnap konto skal der sendes en e-mail anmodning til: bogholderi@logisnap.com med det givne beløb, samt konto og reg. Nr. hvor beløbet ønskes at tilbageføres til. Processeringstiden vil være løbende måned +1.

Vælger kunden at der skal være automatisk optankning af deres Logisnap konto via PayLike, vil kunden have givet sin accept til at der trækkes det af kunden specificerede beløb når deres Logisnap konto rammer 0. Ønskes der at trække penge væk fra deres Logisnap konto, vil samme betingelser gælde med samme betingelser som ovenstående, løbende måned +1.

Vælger kunden at deres abonnementsbetalinger skal køre via betalingsportalen og kreditkort, vil kunden have givet sin accept til, at der ved oprettelse samt skæringsdatoen trækkes det fulde beløb for kundens valgte services og produkter. Hvis kundens betaling ikke går igennem, vil kundens abonnement deaktiveres direkte og kunden vil blive bedt om at genopsætte deres betaling.

4.3 Leveringer, integrations- og implementeringsydelser.

Prisen på ekstra leveringer af hardware og andre varer vil følge de af Logisnap oplyste priser. For specifikation af disse, udover de af aftalegrundlaget fremgående priser, venligst kontakt Logisnap.

Såfremt andet er aftalt, vil yderligere implementerings- og integrationsydelser faktureres som konsulentydelser. Dette er på baggrund af medgået tid, som sker i overensstemmelse med Leverandørens aktuelle prisliste.

4.4 Overdragelse.

Leverandøren har mulighed for at overdrage Aftalen til ethvert selskab inden for Logisnap-koncernen.

Kunden kan kun overdrage Aftalen med Leverandørens skriftlige godkendelse, som ikke må tilbageholdes eller nægtes uden en rimelig grund.

5. Immaterielle rettigheder.

5.1 Rettigheder til Logisnap platformen.

Leverandøren eller Leverandørens tredjeparter er indehavere af alle immaterielle rettigheder. Dette er ikke begrænset til databaserettigheder og ophavsret i LogiSnap-softwaren og -platformen samt alle særskilte komponenter, der bruges til opbygningen og driften af LogiSnap Platformen.

Kunden erhverver den begrænsede ret til at anvende LogiSnap Platformen, som det er anført og beskrevet i Aftalen. Kunde har ingen andre rettigheder til LogiSnap Platformen i den nuværende form eller nogen fremtidige versioner af denne. Intet i Aftalen konstituerer en overdragelse af ejerskab fra LogiSnap til Kunden helt eller delvist.

Ved køb af licenser bevarer LogiSnap ejendomsretten til standardsoftware efter lovgivningen herom, indtil den aftalte købesum er erlagt. Ved specialfremstillet software, produkter udviklet af LogiSnap, eller hvor LogiSnap står som udvikler/leverandør af en brancheløsning eller vertikal, erhverver Kunden alene en brugsret til det leverede standardsoftware og tilrettede software og til de i Aftalen angivne antal brugere. LogiSnap bevarer således enhver rettighed til det leverede, herunder ejendoms‐ og ophavsretten til software, dokumentation og lignende. Ændringer i software, dokumentation og lignende, videreoverdragelse eller kopiering heraf (bortset fra sikkerhedskopiering) er ikke tilladt.

Er andet ikke aftalt skriftligt, gælder dette også nye funktionalitet, der er udviklet af LogiSnap i LogiSnap Platformen. Dette gælder om funktionalitet, som er foreslået af Kunden og Kundens medarbejdere. Dette gælder også udvikling helt eller delvist betalt af Kunden.

5.2 Rettigheder til forsendelsesdata.

Kunden ejer rettighederne til al Forsendelsesdata, som behandles af Leverandøren i LogiSnap Platformen. Leverandøren må kun anvende Forsendelsesdataene i det omfang, hvor det er nødvendigt.

Alle Forsendelsesdata holdes fortrolige. De kan være genstand for tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der kan være hensigtsmæssige.

Leverandøren har ret til brugen af anonymiseret Forsendelsesdata, dette er med henblik på udvikling af statistik, i forbindelse med de ydelser, der udbydes via LogiSnap Platformen, samt videreudvikling af LogiSnap Platformen eller andet formål.

Databaserettighederne til Leverandørens databaser, som kan indeholde anonymiserede data fra Kunden sammen med anonymiserede data fra andre kunder, forbliver hos Leverandøren. Før Forsendelsesdata bruges i en database, er det Leverandørens opgave at sikre, at Forsendelsesdata anonymiseres så det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner.

6. Behandling af personoplysninger.

6.1 Behandling af forsendelsesdata.

Forsendelsesdata der overføres og behandles af LogiSnap Platformen, indeholder personoplysninger angående Kundens kunder.

Kunden anses som værende den dataansvarlige for alle behandlinger af personoplysninger. Leverandøren anses for at være databehandler. Kunden forbliver på den måde holdt fuldt ud ansvarlig for lovligheden af behandling af personoplysninger.

Kunden vil være ansvarlig for at afgøre, hvornår Forsendelsesdata skal slettes, og hvordan sådanne data slettes, som anført i afsnit 5.2. Leverandøren sletter Forsendelsesdata, når aftalen ophører, dette er anført i afsnit 9.2.

Leverandøren er kun berettiget til at behandle Kundens personoplysninger, som kommer fra dokumenterede instruktioner fra Kunden. Leverandøren er på den måde berettiget til at behandle personoplysningerne, i det omfang, hvor det er nødvendigt. Dette er for at kunne levere ydelser i henhold til den Aftale som herunder, men ikke begrænset til, behandling med henblik på datasikkerhed og undersøgelse af eventuelle sikkerhedsbrud.

Det er Leverandørens opgave at sikre, at det er personer med autorisation, der behandler personoplysninger. Disse er forpligtet til fortrolighed eller er underlagt en hensigtsmæssig lovpligtig fortrolighedsforpligtelse.

Leverandøren er forpligtet til at holde alle Forsendelsesdata fortrolige i forhold til tredjeparter. Dette er med undtagelse af tredjeparter, som bidrager til leveringerne, som Kunden ifølge aftalen skal bruge. Leverandøren forpligter sig yderligere til at implementere tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for at sikre, at Forsendelsesdata er beskyttet mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt ændringer, ulovligt eller hændeligt tab samt enhver tredjeparts uautoriserede adgang.

I det usandsynlige tilfælde, at forsendelsesdata er blevet kompromitteret, vil Leverandøren være forpligtiget til at underrette Kunden, uden ugrundet ophold, efter at være blevet opmærksom på bruddet på persondatasikkerheden.

Kunden vil være ansvarlig for at underrette den rette tilsynsmyndighed samt de registrerede, om bruddet på persondatasikkerheden i det omfang loven kræver.

Leverandøren forpligter sig til så vidt muligt at hjælpe Kunden med hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, for at opfylde Kundens forpligtelse til at svare på forespørgsler fra Kundens kunder.

Leverandøren er forpligtiget til at hjælpe kunden med oplysninger, for at påvise overensstemmelse med de, i dette afsnit 6, fastsatte forpligtelser, til rådighed for Kunden og samtidig tage højde for og bidrage til gennemgange. Her er der tale om inspektioner, udført af Kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Kunden.

Hvis ovenstående kræver levering af tjenester fra Leverandøren ud over, det der dækkes af LogiSnap Platformens standardfunktionalitet, kan Leverandøren i visse tilfælde opkræve et yderligere gebyr, hvilket er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende standardpriser.

Leverandøren må ikke anvende Forsendelsesdata på anden måde end det som er beskrevet i Aftalen.

Leverandøren er berettiget til at benytte tredjepartsunderleverandører, dette kan være IaaS (Infrastructure as a Service)-leverandører eller andre tekniske tredjepartsleverandører. Dette er i forbindelse med driften af Logisnap Platformen og bruges til at overføre Forsendelsesdata til tredjepartsleverandører. Leverandøren skal indgå aftaler med underleverandører, hvor det aftales, hvordan bestemmelserne i dette afsnit 6 overholdes.

Såfremt brugen af underleverandører omfatter en overførsel af Forsendelsesdata til et tredjeland uden for EU/EØS, er det Leverandørens opgave at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Dette kan være EU’s standardklausuler samt at søge godkendelse fra Kunden.

6.2 Behandling af personoplysninger, som leverandøren er dataansvarlig for

6.2 Behandling af personoplysninger, som leverandøren er dataansvarlig for.

Ud over at behandle Forsendelsesdata, som er beskrevet ovenfor, vil Leverandøren behandle personoplysninger om købere, brugere og andet Kundepersonale, som Leverandøren er i kontakt med i relation til Aftalen.

Personoplysningerne er i dette tilfælde de registreredes navne og kontaktoplysninger (telefonnumre, e- mailadresser og lign.) samt oplysninger om kontakt mellem hver enkelt person og Leverandøren.

Denne behandling udføres med henblik på at gennemføre tjenesteleveringer til Kunden og med den generelle forretningsudviklingsformål, herunder salg og markedsføring. Leverandøren vil være den dataansvarlige for denne behandling

Behandlingen af ovenstående personoplysninger er nødvendig for at Leverandøren kan levere i henhold til Aftalen. Behandlingen af personoplysningerne er samtidig også nødvendig for Leverandørens og/eller LogiSnaps generelle forretningsdrift og -udvikling.

Leverandøren og/eller LogiSnap vil opbevare personoplysningerne under Aftalens varighed og alle efterfølgende aftaler, som er indgået med Kunden. Leverandøren og/eller LogiSnap vil fortsat have lov til at opbevare personoplysningerne i et rimeligt tidsrum derefter. Alle dataene skal slettes, når det ikke længere er en nødvendighed at opbevare dataene i relation til det angivne formål. Dette er medmindre loven forpligter Leverandøren og/eller Logisnap til at fortsætte med at opbevare oplysningerne, for fortsat at opfylde lovpligtige forpligtelser, dette kan være til enhver tid gældende skatte- eller bogføringsregler.

Leverandøren og/eller LogiSnap behandler sådanne data i egne CRM-, CS-, LM- og ERP-systemer. Leverandøren og/eller LogiSnap vil være berettiget til at benytte tredjepartsdatabehandlere, såsom IaaS- eller SaaS-leverandører eller andre tekniske tredjepartsleverandører, som er i forbindelse med driften af sådanne systemer.

Skulle brugen af en databehandler involvere en overførsel af personoplysninger til et tredjeland uden for EU/EØS, er det Leverandørens pligt at overføre personoplysningerne på baggrund af EU’s standardklausuler og hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger.

Hver person har ret til at få adgang til egne personoplysninger, som behandles af Leverandøren og/eller LogiSnap. Hver person har også ret til at anmode om, at dataene rettes eller slettes i henhold til vilkårene anført ovenfor. Dette er medmindre den registrerede allerede har oplysninger om de aktiviteter, der udføres af Leverandøren, ellers skal Kunden informere sit eget personale om behandlingen.

6.3 Databeskyttelsesrådgiver.

LogiSnap har udpeget sin egen databeskyttelsesrådgiver, som kan kontaktes via e-mail: databeskyttelse@logisnap.com

7. Afbestillingspolitik.

Kunden har ret til at afbestille leveringen af bestilte konsulentydelser, dette skal ske ved at give mindst 24 timers skriftligt varsel til Leverandøren, før det aftalte starttidspunkt for konsulentydelserne.

Alle bestilte konsulentydelser afbestilt senere end dette tidspunkt skal betales fuldt ud af Kunden.

8. Manglende overholdelse.

8.1 Afhjælpning.

Hver part er forpligtiget til at afhjælpe enhver misligholdelse af Aftalen snarest muligt og senest 10 hverdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra den anden part med anmodning om afhjælpning.

8.2 Manglende betaling.

I tilfælde af Kundens manglende betaling vil Leverandøren være berettiget til at modtage renter i overensstemmelse med lovbestemmelserne om morarente i lovgivningen i Leverandørens indregistreringsland.

8.3 Prisnedsættelse.

Hvis kvaliteten af ydelsen på LogiSnap Platformen er dårligere end hvad Kunden med rimelighed kan forvente, vil Kunden være berettiget til et forholdsmæssigt nedslag i det månedlige abonnementsgebyr. Dette er indtil en maksimal prisreduktion på 50 % af den aftalte pris for de perioder, hvor kvalitetsbristen var til stede.

8.4 Ansvar.

Hvor en af parterne har betalt erstatning til en registreret i henhold til reglerne i den generelle forordning om databeskyttelse, vil den part være berettiget til at kræve tilbagebetaling af den del af erstatningen, der svarer til den anden parts del af ansvaret for skaden. LogiSnap vil kun være ansvarlig over for Kunden for skader, der er forårsaget af behandling af personoplysninger, hvis LogiSnap ikke har overholdt forpligtelser i den generelle forordning om databeskyttelse, der er specifikt rettet mod databehandlere, eller hvis LogiSnap har handlet uden for eller i strid med Kundens retmæssige instruktioner.

En part er fritaget for ansvar over for den anden part, hvis den beviser, at den på ingen måde er ansvarlig for den hændelse, der har resulteret i skaden.

Hvad andre slags skader angår og en administrativ bøde pålagt den anden part af en kompetent tilsynsmyndighed, er hver part ansvarlig over for den anden part for dokumenterede tab forårsaget af den anden parts misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen.

Ingen part vil være ansvarlig over for den anden part for noget indirekte tab eller følgetab, herunder, dog ikke begrænset til produktionstab, driftstab, mistede data, avancetab, handelstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre afledte tab. Ingen part vil være ansvarlig for et tab ud over det samlede beløb, som Kunden har betalt (ekskl. moms) i henhold til Aftalen. Denne ansvarsbegrænsning skal opgøres beløbsmæssigt forud for den måned, hvor den misligholdelse er sket, der danner baggrund for kravet.

Uden at begrænse foranstående vil LogiSnap ikke være ansvarlig for følgende tab i henhold til Aftalen:

  • Ekstra gebyrer fra leverandører af fragtydelser over for Kunden på grund af fejl i LogiSnap Platformen.
  • Forskellen mellem fragtomkostningerne anslået af LogiSnap Platformen og de faktiske fragtomkostninger, der opkræves af leverandørerne for fragtydelser.
  • Eventuelle yderligere omkostninger i relation til manuelt arbejde, som er nødvendigt på grund af fejl i eller utilgængelighed af LogiSnap Platformen.

8.5 Ophør på grund af væsentligt brud.

Hvor et kontraktbrud er væsentligt, og dette ikke er blevet afhjulpet af den anden part inden for 10 hverdage, efter at den part, der er ramt af misligholdelsen, har sendt et skriftligt varsel (hvis den væsentlige misligholdelse har en sådan karakter, at den rent faktisk kan rettes op), vil Aftalen skriftligt kunne bringes til ophør af den part, der har været ramt af misligholdelsen. Opsigelse af Aftalen får retsvirkning fra datoen for opsigelsesmeddelelsen og påvirker ikke ydelser, der allerede er leveret i henhold til Aftalen.

Leverandøren vil kunne bringe Aftalen til ophør med øjeblikkelig virkning på grund af Kundens manglende betaling, hvis en forfalden betaling ikke er betalt senest 30 dage, efter at en skriftlig betalingspåmindelse er fremsendt til Kunden.

8.6 Force Majeure.

Ingen af parterne er berettiget til erstatning i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

Force majeure foreligger, såfremt en part forhindres i at opfylde aftalen som følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af aftalen.

I tilfælde af force majeure er LogiSnap berettiget til at annullere ordren eller en del af ordren eller at opfylde Aftalen, når opfyldelseshindringen er ophørt.

9. Varighed og ophør.

9.1 Første aftaleperiode og efterfølgende perioder.

Kundens ret til at anvende LogiSnap Platformen begynder den dato, der er anført i Ordrebekræftelsen. Denne ret varer indtil udgangen af den første Aftaleperiode, som også er anført i Ordrebekræftelsen.

Kunden har fra Aftaleperiodens startdato, som anført i Ordrebekræftelsen, fortrydelsesret på 7 dage. For at Kunden kan gøre brug af fortrydelsesretten, skal Kunden med skriftligt varsel gøre Leverandøren opmærksom på dette inden de 7 dages frist er overskredet.

Der er ingen binding på abonnement aftalerne og kunden har mulighed for at opsige aftalen med løbende måned +1 varsel.

Alle forbrugsydelser vil blive slutafregnet på den sidste faktura, heriblandt evt. overskydende fysiske labels, som allerede er blevet leveret til kunden.

Hvis Kunden har oprettet lejeaftaler på hardware, vil hardwaren være omfattet af lejeaftalens betingelser og er dermed ikke omfattet af LogiSnaps opsigelsesbetingelser. Kunden bedes hertil at henvende sig til leverandøren for yderligere informationer.

9.2 Virkninger af ophør.

Efter ophør af Aftalen, uanset årsag, forpligter Leverandøren sig til at lagre Forsendelsesdata i en periode på 30 dage efter datoen for opsigelsen. I denne periode skal Kunden kunne tilgå LogiSnap Platformen og er samtidig ansvarlig for at kunne hente og lagre alle Forsendelsesdata. Efter afslutningen af 30-dagesperioden vil Leverandøren forbeholde sig ret til at slette alle Forsendelsesdata uden yderligere varsel til Kunden.

9.3 Varsler.

Alle varsler skal være skriftlige og skal sendes til den e-mailadresse, som er anført for hver af parterne i ordrebekræftelsen.

9.4 Lovvalg og værneting.

Aftalen er underlagt lovene i det land, hvor Leverandøren er registreret. Det eksklusive værneting er de almindelige domstole med kompetence på Leverandørens hjemstedsadresse.

10. Fragtservice og anvendelse af labels gennem LogiSnap platformen.

Labels købt gennem LogiSnap Platformen må kun anvendes til Kundens egen distribution. Videresalg af disse er derfor ikke tilladt. Ved misligholdelse af de nedenfor beskrevne betingelser, forbeholder Leverandøren sig retten til at efterfakturere Kunden de angivne gebyrer.

10.1 Transportørens handelsbetingelser.

Leverandøren samarbejder med en række transportører, herunder PostNord, GLS, Bring m.fl., hvorigennem Kunden kan benytte deres fragtydelser til at distribuere sine forsendelser. Leverandøren håndterer dermed ikke forsendelser i sin fysiske form og er dermed hverken transportør eller speditør.

Når Kunden bestiller og køber fragt på LogiSnap Platformen, accepterer Kunden udover LogiSnaps handelsbetingelser, ligeledes den anvendte transportørs handelsbetingelser.

Betingelserne omfatter, men er ikke begrænset til følgende: pakke-, dimensions- og emballagekrav samt reklamationsprocedure og erstatningskrav ved skade/bortkomst af forsendelsen.

Skulle der være indholdsmæssige uoverensstemmelser mellem Leverandørens og transportørens handelsbetingelser, vil Leverandørens handelsbetingelser gælde fortrinsvist.

Vil Kunden lave en indsigelse eller reklamere over den fysiske forsendelse, skal der tages kontakt til den anvendte transportør, som er erstatningsansvarlig overfor kunden.

10.2 Spørgsmål vedr. fragt.

Har Kunden spørgsmål angående den fysiske forsendelse, skal disse stilles til den givne transportør direkte. Spørgsmålene omfatter, men er ikke begrænset til følgende: pakkens status, leveringstidspunkt, afhentning samt konkrete handelsbetingelser.

10.3 Transportørens handelsbetingelser.

I tilfælde af at kunden skulle agere således at der pålægges LogiSnap et gebyr fra fragtaftaleudbyderne eller andre partnere, grundet kundens agerende, vil disse viderefaktureres til kunden i sit fulde, med et pålagt administrationsgebyr på 79 DKK.

Ved eventuel efterfakturering på en forsendelse, vil Kunden pr. mail modtage oplysninger om efterkravet. Betaler Kunden ikke efterkravet indenfor 6 hverdage fra udstedelsesdatoen, vil beløbet automatisk blive modregnet Kundens saldo på LogiSnap Platformen. Er der ikke tilstrækkelig dækning på Kundens saldo, vil beløbet forsøgt trukket på Kundens tilknyttede betalingsoplysninger. Lykkedes dette ligeledes ikke, vil Leverandøren efter yderligere 10 hverdage pålægge Kunden et rykkegebyr på 100 DKK.

Betaler Kunden fortsat ikke efterkravet og det pålagte rykkergebyr, tillader Leverandøren sig rettigheden til at lukke Kundens adgang til LogiSnap Platformen. Hernæst vil sagen blive sendt videre til Inkasso, hvorom Kunden vil blive pålagt eventuelle yderligere gebyrer samt advokatomkostninger til overdragelsen til Inkasso.

10.4 Forsendelsesoplysninger.

Ansvaret for korrekte forsendelsesoplysninger påhviler Kunden, som ligeledes har ansvar for, at pakkelabel er påsat korrekt på pakken. Pakkelabel skal være påsat på pakkens yderside, være fuldt synlig for transportørens ansatte og kunne scannes af transportørens systemer.

Sender Kunden en erhvervspakke til en privat adresse, vil forsendelsen af transportøren i stedet blive takseret som ”privat pakke med omdeling”, hvortil det resterende beløb for forsendelse vil blive efterfaktureret.

Overholder kunden ikke disse retningslinjer, vil transportøren kunne opkræve Kunden et tillæg for nødvendigheden af at skulle håndtere den konkrete pakke manuelt. Kontakt den givne transportør for specifikke takster herpå.

10.5 Fakturering af labels.

Kunden skal være opmærksom på at hver anvendte label vil blive faktureret dem / betalt via deres kreditkortløsning i henhold til deres forbrug og vores til hver en tid gældende prislister. Printes en normal digital label, men slettes denne efterfølgende i platformen, vil denne label ikke anses for anvendt, og dermed ikke blive faktureret / trukket. Printes der derimod en returlabel, anses disse for at være anvendt så snart at de printes. Tidsfristen for at slette en label, underordnet værende almindelig eller retur, vil være samme kalenderdag som denne er oprettet. Forsøges den slettet efter tidsfristen, vil kunden blive faktureret den gældende labelprint pris.

10.6 Underfrankering af forsendelser.

Sender Kunden en pakke med for lidt betalt porto, vil Kunden blive efterfaktureret for det resterende beløb. Efterfaktureringen kan falde op til 180 ugedage fra datoen for afsendelse.

10.7 Overskridelse af vægt, dimensioner samt emballage.

De enkelte transportører har en række krav til dimensioner og emballering af forsendelser. Overtræder Kunden disse, har transportøren tilladelse til at efterfakturere Kunden for eventuelle gebyrer. Gælder ligeledes, hvis vægten angivet på bookingen ikke stemmer overens med den reelle vægt på pakken. Gebyrer herpå oplyses af den anvendte tranportør.

10.8 Returforsendelser.

Kan en pakke ikke blive leveret til den pågældende modtager eller afhentes denne aldrig af modtager på afhentningsstedet, vil pakken blive returneret til Kunden. Kunden vil dernæst blive efterfaktureret for returfragten for forsendelsen. Samme gør sig gældende ved ulovligt indhold eller overskridelse af de, af transportørens angivne, maksimale mål for forsendelsen.

Ved forkert modtager adresse ved udlandsforsendelser, vil kunden blive kontaktet pr. mail og blive gjort opmærksom på dette. Herefter har kunden 48 timer til at vende retur til leverandøren med den korrekte modtageradresse, hvormed forsendelsen kan blive ekspederet. Modtager leverandøren ikke svar fra kunden indenfor den angivne tidsfrist, vil forsendelsen blive sendt retur til afsender på Kundens regning samt medføre et administrationsgebyr på 150 DKK.